De complete gids voor het professioneel gebruik van hijsbanden!
Van inspectie tot hijstechniek; alles wat je moet weten over hijsbanden.
10 mei, 2023 in
De complete gids voor het professioneel gebruik van hijsbanden!
Techno-Experts

Alles over hijsbanden

In de industrie, de bouw, productie en transport, zijn hijsbanden cruciaal voor het hijsen van zware en onhandige lasten. Hijsbanden zijn makkelijk aan te passen en bieden flexibiliteit, waardoor het mogelijk is om onhandige en/of zware lasten, veilig en effectief op te tillen. Om de veiligheid tijdens het hijsen zo goed mogelijk te garanderen vereist het gebruik van hijsbanden de juiste vaardigheden, training en maatregelen. In dit artikel belichten we de verschillende hijsbanden, hun gebruik, voordelen en voorzorgsmaatregelen voor veilig gebruik.

 

Soorten hijsbanden

Hijsbanden zijn er in verschillende ontwerpen, elk met specifieke voordelen en functies. Hieronder enkele populaire soorten hijsbanden:

De normale platte hijsband:

De meest veel gebruikte soort is de platte hijsband die aan iedere kant een versterkt oog heeft. Deze zijn over het algemeen gemaakt van polyester, nylon of polypropyleen. Ze zijn uitstekend geschikt voor allerlei soorten hijsklussen, omdat ze aanpasbaar, lichtgewicht en eenvoudig te hanteren zijn. Ze bestaan in een groot aantal verschillende lengtes en belastbaarheden. 

De eindeloze platte hijsband:

De platte hijsband is er ook in een eindeloze versie. Deze wordt vaak om de last heen geslagen. Ook deze is in heel veel verschillende lengtes en belastbaarheden te verkrijgen.

Rondstroppen:

Deze stroppen hebben een uitstekende sterkte en flexibiliteit omdat ze worden gevormd uit een continue lus van polyester- of nylonvezel. Ronde stroppen zijn perfect voor delicate belastingen en ongelijke vormen omdat ze zacht zijn op het laadoppervlak en een stevige houvast bieden. Ze zijn er ook in verschillende lengtes en capaciteiten om aan verschillende hefbehoeften te voldoen.

Staalkabelstroppen:

Deze stroppen zijn ongelooflijk sterk en bestand tegen hitte, slijtage en corrosie, omdat ze zijn samengesteld uit staalkabel. Staalkabelstroppen worden over het algemeen gebruikt bij "heavy duty" heftoepassingen die grote sterkte, flexibiliteit en weerstand tegen omgevingsomstandigheden vereisen. Om aan verschillende hefvereisten te voldoen zijn ze verkrijgbaar in verschillende configuraties, waaronder enkeldelig, meerdelig en gevlochten.

Kettingstroppen: 

Deze stroppen zijn gemaakt van stalen kettingen en zijn de meest duurzame en sterke hijsbanden. Ze zijn ideaal voor zware lasten en zware hefomgevingen die een hoge sterkte en weerstand tegen slijtage vereisen. Kettingstroppen zijn verkrijgbaar in verschillende kwaliteiten staal, zoals klasse 80, klasse 100, klasse 120 of roestvrij staal om aan verschillende laadvermogens en omgevingsvereisten te voldoen.


Verschillende Soorten Hijsbanden

Verschillende Soorten Webslings


Maar welke hijsband heb je nou nodig voor welke klus? 

Dat hangt sterk af van de eigenschappen waarnaar je op zoek bent; zoals de omgeving, de last, de hijsfrequentie of zelfs de vereisten van certificerende instellingen. Het begint altijd bij het bepalen van de benodigde werklast.

Werklast:

De werklastlimiet (WLL) van een hijsband is het maximale gewicht waarop de hijsband ontworpen is. Het is de hoeveelheid gewicht die de hijsband kan tillen zonder de ontwerpcapaciteit te overschrijden en de veiligheid van de hefoperatie in gevaar te brengen. De WLL hoort altijd aangegeven te worden op de hijsband. Daarnaast is aan de kleur van de hijsband ook te zien wat de WLL van die hijsband is.

Het is belangrijk dat de WLL van een hijsband nooit mag worden overschreden, dit kan leiden tot ongelukken met ernstig letsel en schade tot gevolg. De WLL van een hijsband moet altijd bekeken worden in combinatie met andere factoren, zoals de hoek van de last, de staat van de hijsapparatuur en de ervaring en training van de operator. Een goed voorbeeld; gebruik je de band gestropt? Dan verminder de werklast tot een WLL met een factor 0,8.

Om veilige hijsoperaties te garanderen, is het van cruciaal belang om zorgvuldig de juiste hijsband voor de taak te selecteren, regelmatig hijsapparatuur te inspecteren, deze goed te onderhouden en adequate training en supervisie te bieden aan personeel dat betrokken is bij de hijswerkzaamheden.

Veiligheidsfactor:

De veiligheidsfactor (SF: Safety Factor) is de verhouding tussen de werklastlimiet (WLL) en de breeksterkte van de hijsband. De hijsbanden van TETRA hebben een veiligheidsfactor van 7:1 dit houdt in dat de hijsband intact blijft zelfs als deze  op 7 maal de WLL wordt belast. De veiligheidsfactor varieert afhankelijk van het type hijsband en de toepassing (zie hieronder). De veiligheidsfactor voor staalkabelstroppen is bijvoorbeeld meestal 4:1, terwijl de veiligheidsfactor voor kettingstroppen meestal 5:1 is. De werklastlimiet mag nooit overschreden worden!


WLL Factoren voor Webslings

Voorbeeld: verschillende WLL limieten corresponderend met kleuraanduidingen 


Bedenk dus goed wat de hijstaak is en welke omstandigheden hier invloed op hebben. En volg goed de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant op!


De toepassing van hijsbanden

Hijsbanden worden in verschillende toepassingen gebruikt om grote voorwerpen veilig en effectief op te tillen en te vervoeren. Maar wat zijn de meest typische toepassingen voor het hijsen met hijsbanden? Hier zijn de meest voorkomende op een rij:

Constructie: 

Om bouwmaterialen zoals stalen balken, betonblokken en pijpleidingen te verhogen en te verplaatsen, worden hijsbanden vaak gebruikt op bouwplaatsen. 

Productie: 

Hijsbanden worden gebruikt in fabrieken om zware apparatuur, zoals ketels, turbines en compressoren, op te tillen en te verplaatsen. Ze worden ook gebruikt om grondstoffen op te tillen en te verplaatsen, zoals stalen rollen, buizen en platen.

Transport: 

Hijsbanden worden gebruikt in de transportsector om grote items, zoals auto's, machines en containers, te laden en te lossen. Om beweging en schade te voorkomen, worden ze ook gebruikt om lading tijdens het transport te beveiligen.

Mijnbouw: 

Om grote objecten zoals rotsblokken, ertsen en mineralen op te tillen en te verplaatsen, vereisen mijnbouwactiviteiten het optillen van stroppen. Boren, laders en transportbanden zijn enkele voorbeelden van de zware mijnbouwapparatuur die ermee wordt opgetild en verplaatst.


Kraan Tilt Buis

Een kraan tilt een buis d.m.v. een hijsband


Voordelen van polyester hijsbanden

Extreem veelzijdige hulpmiddelen om te hijsen! Maar wat maakt het juist zo handig tegenover andere soorten hijsmateriaal? Hieronder volgen enkele voordelen van het gebruik van polyester hijsbanden:

Veelzijdigheid: 

Hijsbanden kunnen worden gebruikt om verschillende gewichten te hijsen, van klein tot groot en van licht tot zwaar. Ze kunnen ook worden gebruikt om gewichten van grillige maten en vormen te hijsen, wat een uitdaging kan zijn zonder hijsbanden.

Flexibiliteit: 

Hijsbanden zijn aanpasbaar en kunnen worden gemaakt om elke lading te accommoderen, ongeacht de grootte of vorm. Om aan verschillende hefvereisten te voldoen, kunnen ze worden gebruikt in verschillende hefconfiguraties, zoals hierboven is omschreven.

Lichtgewicht: 

Polyester hijsbanden zijn perfect voor hijstaken op krappe locaties en uitdagende terreinen, omdat ze draagbaar en eenvoudig te bedienen zijn. Ze zijn ook transporteerbaar en lichtgewicht, waardoor het eenvoudig is om ze van de ene plaats mee te nemen.

Kosteneffectief: 

Hijsbanden kunnen voor veel hijstaken worden gebruikt en zijn goedkoop, dus niet erg kostbaar om te vervangen. Ook vereisen ze minder onderhoud dan kettingen.


Polyester hijsbanden hebben helaas ook nadelen

Polyester hijsbanden bieden een aantal voordelen, maar er zijn een paar nadelen waarmee rekening moet worden gehouden voor gebruik. Hieronder volgen enkele nadelen van het gebruik van polyester hijsbanden:

Lastbeperkingen: 

Hijsbanden hebben lastbeperkingen waaraan moet worden voldaan om overbelasting en uitval te voorkomen. Om veilige hefoperaties te garanderen, is het cruciaal om het juiste type te kiezen en deze binnen zijn gewichtscapaciteit te gebruiken.

Slijtage: 

Hijsbanden zijn onderhevig aan slijtage door langdurig gebruik, omgevingsvariabelen en onjuist gebruik. De stroppen moeten regelmatig (visueel) worden geïnspecteerd en wanneer er schade of slijtage zichtbaar is moeten ze worden vervangen.

Potentieel voor slippen: 

Als hijsbanden niet stevig aan de lading zijn bevestigd of als de last beweegt, terwijl hij wordt opgetild, kunnen ze van de lading af glijden. Dit kan gedeeltelijk worden voorkomen door de last correct op te tillen en de lading eerst vast te zetten.

Letselrisico: 

Als hijsbanden onjuist worden gebruikt of niet goed werken tijdens het tillen, is er een risico op letsel of schade. Bij het gebruik van hijsbanden is het van cruciaal belang om de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen en de juiste instructies te volgen.


Veiligheidsinstructies voor het gebruik van hijsbanden

Bij het gebruik van hijsbanden is het van cruciaal belang om de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen om veilige en effectief te kunnen hijsen en het gevaar op letsel of schade zo klein mogelijk te houden:

De juiste hijsband selecteren: 

Het gewicht, de vorm en de grootte van de lading moeten allemaal in aanmerking worden genomen bij het kiezen van de juiste hijsband. Controleer of de hijsband in goede staat is en of de belasting niet wordt overschreden.

Inspecteer de hijsband: 

Voordat u de hijsband gebruikt, moet u letten op slijtage, zoals inkepingen, schaafplekken en rafelen. Als er gebreken worden ontdekt, gebruik de hijsband dan niet.

Zet de lading vast: 

Zorg ervoor dat de hijsband stevig aan de last is bevestigd en dat de hijsband stevig om de haak of kraan is bevestigd. Overschrijd nooit het maximale laadvermogen van de hijsband.

Communiceren en coördineren: 

Zorg ervoor dat iedereen weet wat die moet doen en dat er goed gecommuniceerd wordt tussen hijsoperator en andere betrokkenen.

Volg de veiligheidsprocedures: 

Volg de veiligheidsvoorschriften. Om letsel en materiële schade te voorkomen, moet u zich houden aan alle veiligheidsregels en -voorschriften, inclusief het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's).


Inspectie & Keuring van Hijsbanden

De werking en veiligheid van hijsbanden kan worden beïnvloed door slijtage en omgevingsvariabelen. Regelmatige inspecties door getrainde experts zijn vereist om ervoor te zorgen dat hijsbanden veilig en efficiënt gebruikt kunnen worden.

Voor elk gebruik voert de gebruiker een visuele controle uit om te controleren op beschadigingen, zoals scheuren, vervorming of vervuiling, ook dient er gecontroleerd te worden of het label klopt. De hijsband moet buiten bedrijf worden gesteld totdat eventuele schade of onregelmatigheden zijn verholpen of vervangen.

Wettelijk gezien valt er niet te achterhalen in de Arbowet (Artikel 7.4a) wanneer, waar of hoe vaak een hijsband gekeurd moet worden. De EKH stelt dat hijsbanden ieder jaar geïnspecteerd moeten worden. De meeste hijsgereedschappen kunnen dynamisch beproeft worden, dit kan met kunststof hijsbanden echter niet. Dit komt omdat na beproeving er geen indicatie is van levensduur of restkwaliteit bij kunststof hijsbanden. Daarom hanteert men bij keuring de volgende aandachtspunten (afkeurcriteria) om te bepalen of een hijsband aan vervanging toe is.

Afkeurcriteria:

Er zijn verschillende afkeurcriteria voor hijsbanden, deze kunnen verschillen afhankelijk van de toepassing, het land en de branche waarin de hijsbanden worden gebruikt:

  • Beschadiging van het weefsel: Elke vorm van scheuren, snijden, branden of schuren van het weefsel kan leiden tot een afkeuring.
  • Schade aan de stiksels: Als de stiksels los, beschadigd of verzwakt zijn, is de hijsband onbruikbaar.
  • Ouderdom: Hijsbanden hebben een maximale levensduur en moeten regelmatig worden vervangen. Als een hijsband ouder is dan de aanbevolen maximale levensduur, moet deze worden afgekeurd.
  • Overbelasting: Als een hijsband is overbelast, kan dit leiden tot beschadiging van het weefsel of de stiksels, waardoor deze onbruikbaar wordt.
  • Blootstelling aan chemicaliën: Als een hijsband is blootgesteld aan schadelijke chemicaliën, kan dit de structuur van het weefsel aantasten en de hijsband onbruikbaar maken.
  • Blootstelling aan UV licht: door UV licht verouderen hijsbanden sneller, het is daarom belangrijk om deze te bewaren op een plaats waar ze niet aan zonlicht worden blootgesteld.
Maximale Levensduur:

De levensduur van hijsbanden hangt af van een aantal dingen, zoals de kwaliteit van het materiaal, het type gebruik en de omgeving waarin ze worden gebruikt. De maximale levensduur van hijsbanden wordt bepaalt door de fabrikant, dit kan van een jaar tot tientallen jaren variëren.

Conclusie

In veel verschillende sectoren zijn hijsbanden cruciale apparatuur voor het snel en veilig tillen van grote items. Ze hebben een aantal voordelen, waaronder aanpassingsvermogen, flexibiliteit, gewicht en betaalbaarheid. Ze hebben ook enkele nadelen, waaronder slijtage en het potentieel voor slippen. Voordat u hijsbanden gebruikt, is het van cruciaal deze te onderzoeken en uiteraard de juiste veiligheidsmaatregelen aan te houden. Polyester hijsbanden zijn, mits juist gebruikt,  een veilige en efficiënte hefoplossing. Als u overweegt om hijsbanden in te zetten voor het hijsen van lasten, is het cruciaal om de voor- en nadelen ervan te begrijpen de juiste veiligheidsmaatregelen te volgen om ongevallen en verwondingen te voorkomen.


Artikel Delen?


Al klaar voor je volgende klus?

Vergelijk onze hijsbanden en zorg voor veiligheid en betrouwbaarheid tijdens het hijsen.